'Meer sociale zekerheid voor ZZP'ers is mogelijk'

12-04-2012, door BriskMagazine.nl

Door het hervormen van het huidige sociale stelsel moet het mogelijk worden om Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP'ers) meer inkomenszekerheid te bieden dan nu het geval is. Dat heeft de taskforce Inkomenszekerheid ZZP, onder leiding van mr. Theo Gommer MPLA (directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners Groep) en Fred de Boer (voorzitter VZZP) geconcludeerd in de nota 'Inkomenszekerheid ZZP'ers maakbaar'.

 
In principe zijn ZZP'ers zelf verantwoordelijk voor hun sociale zekerheid, maar lang niet alle zelfstandigen hebben regelingen getroffen voor eventuele arbeidsongeschiktheid en hun pensioen. Het is daarom niet ondenkbaar dat over enkele decennia grote groepen voormalig ZZP'ers geen adequaat (pensioen)inkomen genieten, zo stelt de taskforce.
 
Beleidskader
Om zowel zekerheid te scheppen tegen onverwachts optredende arbeidsongeschiktheid als om een eventuele toekomstige armoedeval te voorkomen is een samenhangende beleidskader nodig. Om die reden heeft de taskforce alle vormen van sociale zekerheid geanalyseerd en gekeken naar hoe ZZP'ers hieraan makkelijker zouden kunnen deelnemen.
 
Politiek
Volgens de VZZP is een nieuw algemeen stelsel voor alle werkenden - dus vaste werknemers en ZZP'ers - de oplossing. In de huidige arbeidsmarkt is het klassieke patroon tussen werkgever en werknemer niet meer vanzelfsprekend; een ondernemende samenleving heeft volgens de belangenvereniging behoefte aan nieuwe sociale arrangementen voor alle werkenden. De politiek moet bij dergelijke hervormingen leidend zijn in het maken van beslissingen.
 
Lees het hele artikel op BriskMagazine.nl.
 
Terug naar het nieuws overzicht